Gospel Tract and Bible Society

Malipayong pag-abut sa Gospel Tract and Bible Society. Ang katuyoan sa Gospel Tract and Bible Society nga ipaambit sa kalibutan ang Maayong Balita sa Kaluwasan sumala sa gracia, pinaagi sa pagtoo kang Jesu Kristo, sa ingon makatabang sa pagtuman sa katungdanan nga gihatag ni Kristo.

Kontaka kami

Kon aduna kay mga pangutana mahitungod sa Bibliya o kon gusto ka makigsullti sa bisan kinsa bahin sa mga mensahe, palihog isulat sa porma sa ubos. Pwede usab ihangyo sa mga basahon nga papil sa pagbasa sa imong kaugalingon o panghatag sa uban. Libre, walay bayad niini.


Order sa mga gamayng basahon